Nakikita mo ba ang tinitingnan mo?

Friday, September 24, 2010

Legal ang Aborsyon sa Pilipinas

Originally Published: Friday, April 10, 2009

Sa nakasanayang larawan ng aborsyon, masasabing ito ay ipinagbabawal ng batas pambansa, pero ang totoo, ito ay pinapayagan at hinihikayat.

Ang aborsyon ay tumutukoy sa anumang porma o paraan ng pagtapos sa pagdadalantao bago pa man magkaroon ng kakayanan ang bata na mamuhay sa labas ng sinapupunan. Ang pagdadalantao (pagdadala ng bagong tao) ay nagsisimula sa fertilization o sa pagtatagpo ng spermatozoon at ovum. Mas kilala natin ang prosesong ito bilang conception. Sa 1987 Philippine Constitution ay sinasabi: "[The State] shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception" (Art. 2 Section 12). Anumang hakbang na kikitil sa buhay na dinadala ng ina sa sinapupunan ay labag sa isinasaad ng Saligang Batas.

Sa kabalintunaan, ang gobyernong lokal at ang gobyernong pambansa ay pumapayag sa paggamit ng mga kontraseptibong pamamaraan at kagamitan na pumapatay sa dinadala ng isang ina sa kanyang sinapupunan. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang intrauterine device (IUD), emergency contraceptive pill, at OCP o mas kilala sa tawag na birth control pill. Ang IUD ay ipinupwesto sa matres ng babae upang pigilan ang pagtatagpo ng binhi ng lalaki at ng babae. Dahil hindi ganap ang bisa nito, nagkakaroon ng mga kaso ng undetected pregnancy o pagdadalantao na hindi namamalayan. Dahil sa presensya ng IUD sa matres, ang zygote o ang bagong tao sa sinapupunan ay hindi makakadikit sa kanyang tamang pwesto (uterine wall) para mapalusog at maiporma. Ito ay dahil iniirita at pinapalitan ng IUD ang uterine lining na dapat sana ay ligtas na tahanan ng bata. Dahil dito, ang zygote ay maiiwang mag-isa at walang tustos ng pagkain at dugo na magiging sanhi ng kamatayan nito. Ganito rin ang nangyayari kapag ang ocp ay hindi naging matagumpay sa pagpigil sa ovulation, at sa pagpapabagal ng pagtatagpo ng mga binhi. Pinapalitan din nito ang porma ng uterine wall para hindi makadikit dito ang zygote at sa ganun ay mamatay. Ang tinatawag namang emergency contraception ay hindi talaga contraceptive ang intensyon, sa halip ay hinahabol nito ang pagdikit ng zygote sa matres para mapigilan ito.

Nagkataon man o sinasadya, ang pagkitil sa buhay ng nasa sinapupunan ay nasa intensyon ng mga manufacturer (at kung minsan ay pati ng mga gumagamit) ng ganitong mga kagamitan at kemikal. Alam din ng gobyerno ang katotohanang ito, pero dahil sa mga mali at masasamang intensyon, pinababayaan ng gobyerno na malinlang ang mga mamamayan at sa gayon ay sama-sama silang pumapatay ng mga inosenteng tao na ayon sa Saligang Batas ay dapat protektahan.


No comments:

Post a Comment

Followers

Powered by Blogger.